In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max 3D

Tần suất Max 3D từ ngày 21/02/2024 đến ngày 21/05/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
356 4 lần669 4 lần510 4 lần
271 4 lần484 4 lần323 4 lần
766 4 lần174 3 lần300 3 lần
167 3 lần346 3 lần612 3 lần
611 3 lần556 3 lần682 3 lần
060 3 lần445 3 lần285 3 lần
577 3 lần800 3 lần134 3 lần
930 3 lần088 3 lần487 3 lần
785 3 lần686 3 lần094 3 lần
650 3 lần119 3 lần689 3 lần
570 3 lần572 3 lần233 3 lần
795 3 lần305 3 lần400 3 lần
551 3 lần202 3 lần899 3 lần
735 3 lần226 3 lần748 3 lần
388 3 lần998 3 lần420 3 lần
615 3 lần866 2 lần407 2 lần
454 2 lần256 2 lần367 2 lần
704 2 lần827 2 lần641 2 lần
131 2 lần607 2 lần808 2 lần
390 2 lần888 2 lần270 2 lần
720 2 lần644 2 lần203 2 lần
363 2 lần141 2 lần204 2 lần
470 2 lần817 2 lần123 2 lần
264 2 lần360 2 lần466 2 lần
216 2 lần362 2 lần807 2 lần
927 2 lần386 2 lần183 2 lần
177 2 lần819 2 lần380 2 lần
236 2 lần171 2 lần879 2 lần
707 2 lần239 2 lần914 2 lần
385 2 lần240 2 lần820 2 lần
321 2 lần718 2 lần867 2 lần
193 2 lần924 2 lần876 2 lần
371 2 lần446 2 lần222 2 lần
149 2 lần824 2 lần157 2 lần
717 2 lần578 2 lần441 2 lần
793 2 lần882 2 lần374 2 lần
918 2 lần548 2 lần475 2 lần
760 2 lần051 2 lần052 2 lần
273 2 lần664 2 lần330 2 lần
297 2 lần594 2 lần665 2 lần
671 2 lần294 2 lần852 2 lần
292 2 lần603 2 lần290 2 lần
514 2 lần048 2 lần308 2 lần
677 2 lần528 2 lần979 2 lần
334 2 lần336 2 lần024 2 lần
750 2 lần038 2 lần733 2 lần
973 2 lần340 2 lần972 2 lần
021 2 lần756 2 lần970 2 lần
342 2 lần067 2 lần959 2 lần
501 2 lần276 2 lần599 2 lần
991 2 lần278 2 lần093 2 lần
096 2 lần844 2 lần100 2 lần
830 2 lần317 2 lần673 2 lần
691 2 lần739 2 lần943 2 lần
887 2 lần280 2 lần011 2 lần
085 2 lần736 2 lần593 2 lần
854 2 lần832 2 lần081 2 lần
493 2 lần988 2 lần538 2 lần
683 2 lần729 2 lần076 2 lần
075 2 lần842 1 lần845 1 lần
389 1 lần588 1 lần387 1 lần
598 1 lần332 1 lần843 1 lần
333 1 lần376 1 lần384 1 lần
826 1 lần357 1 lần358 1 lần
359 1 lần355 1 lần829 1 lần
354 1 lần364 1 lần353 1 lần
592 1 lần349 1 lần383 1 lần
833 1 lần369 1 lần825 1 lần
347 1 lần345 1 lần835 1 lần
821 1 lần379 1 lần595 1 lần
337 1 lần395 1 lần338 1 lần
585 1 lần490 1 lần763 1 lần
732 1 lần562 1 lần499 1 lần
730 1 lần769 1 lần496 1 lần
494 1 lần566 1 lần772 1 lần
489 1 lần507 1 lần567 1 lần
486 1 lần485 1 lần568 1 lần
569 1 lần480 1 lần479 1 lần
478 1 lần571 1 lần476 1 lần
778 1 lần560 1 lần559 1 lần
573 1 lần531 1 lần546 1 lần
545 1 lần737 1 lần542 1 lần
541 1 lần743 1 lần744 1 lần
553 1 lần746 1 lần533 1 lần
529 1 lần509 1 lần749 1 lần
526 1 lần734 1 lần523 1 lần
752 1 lần557 1 lần755 1 lần
517 1 lần757 1 lần513 1 lần
759 1 lần780 1 lần782 1 lần
812 1 lần803 1 lần428 1 lần
427 1 lần426 1 lần726 1 lần
799 1 lần422 1 lần421 1 lần
801 1 lần418 1 lần580 1 lần
415 1 lần430 1 lần413 1 lần
805 1 lần806 1 lần410 1 lần
408 1 lần406 1 lần723 1 lần
402 1 lần401 1 lần399 1 lần
722 1 lần429 1 lần431 1 lần
468 1 lần453 1 lần783 1 lần
465 1 lần574 1 lần463 1 lần
462 1 lần460 1 lần459 1 lần
728 1 lần457 1 lần456 1 lần
455 1 lần450 1 lần432 1 lần
789 1 lần448 1 lần790 1 lần
444 1 lần791 1 lần794 1 lần
438 1 lần436 1 lần435 1 lần
796 1 lần797 1 lần322 1 lần
549 1 lần846 1 lần939 1 lần
932 1 lần125 1 lần124 1 lần
933 1 lần934 1 lần643 1 lần
117 1 lần937 1 lần115 1 lần
114 1 lần111 1 lần128 1 lần
692 1 lần941 1 lần646 1 lần
107 1 lần106 1 lần103 1 lần
099 1 lần097 1 lần688 1 lần
687 1 lần090 1 lần931 1 lần
130 1 lần087 1 lần921 1 lần
164 1 lần163 1 lần319 1 lần
696 1 lần159 1 lần158 1 lần
155 1 lần154 1 lần153 1 lần
920 1 lần150 1 lần133 1 lần
694 1 lần923 1 lần925 1 lần
144 1 lần926 1 lần140 1 lần
139 1 lần928 1 lần137 1 lần
136 1 lần135 1 lần685 1 lần
086 1 lần636 1 lần982 1 lần
666 1 lần975 1 lần976 1 lần
667 1 lần668 1 lần032 1 lần
031 1 lần027 1 lần026 1 lần
025 1 lần983 1 lần041 1 lần
020 1 lần984 1 lần017 1 lần
016 1 lần987 1 lần989 1 lần
990 1 lần992 1 lần993 1 lần
996 1 lần675 1 lần040 1 lần
043 1 lần084 1 lần065 1 lần
952 1 lần656 1 lần078 1 lần
658 1 lần074 1 lần073 1 lần
957 1 lần659 1 lần070 1 lần
068 1 lần660 1 lần661 1 lần
971 1 lần962 1 lần963 1 lần
061 1 lần662 1 lần966 1 lần
056 1 lần967 1 lần054 1 lần
050 1 lần047 1 lần046 1 lần
165 1 lần637 1 lần697 1 lần
608 1 lần275 1 lần272 1 lần
269 1 lần268 1 lần858 1 lần
266 1 lần859 1 lần861 1 lần
862 1 lần260 1 lần865 1 lần
279 1 lần255 1 lần252 1 lần
709 1 lần250 1 lần249 1 lần
708 1 lần247 1 lần246 1 lần
698 1 lần872 1 lần613 1 lần
277 1 lần856 1 lần235 1 lần
306 1 lần713 1 lần316 1 lần
848 1 lần314 1 lần313 1 lần
312 1 lần311 1 lần310 1 lần
309 1 lần307 1 lần304 1 lần
604 1 lần302 1 lần850 1 lần
299 1 lần298 1 lần296 1 lần
851 1 lần289 1 lần288 1 lần
287 1 lần286 1 lần284 1 lần
237 1 lần870 1 lần234 1 lần
623 1 lần891 1 lần206 1 lần
892 1 lần201 1 lần630 1 lần
200 1 lần199 1 lần895 1 lần
629 1 lần620 1 lần625 1 lần
190 1 lần189 1 lần905 1 lần
900 1 lần626 1 lần186 1 lần
700 1 lần902 1 lần890 1 lần
211 1 lần218 1 lần228 1 lần
706 1 lần883 1 lần618 1 lần
631 1 lần885 1 lần172 1 lần
616 1 lần217 1 lần215 1 lần
877 1 lần910 1 lần632 1 lần
212 1 lần225 1 lần715 0 lần
695 0 lần699 0 lần680 0 lần
679 0 lần714 0 lần701 0 lần
703 0 lần712 0 lần716 0 lần
681 0 lần725 0 lần727 0 lần
702 0 lần719 0 lần724 0 lần
710 0 lần693 0 lần705 0 lần
721 0 lần731 0 lần684 0 lần
690 0 lần711 0 lần000 0 lần
738 0 lần907 0 lần936 0 lần
935 0 lần929 0 lần922 0 lần
919 0 lần917 0 lần916 0 lần
915 0 lần913 0 lần912 0 lần
911 0 lần909 0 lần908 0 lần
906 0 lần940 0 lần904 0 lần
903 0 lần901 0 lần898 0 lần
897 0 lần896 0 lần894 0 lần
893 0 lần889 0 lần886 0 lần
884 0 lần881 0 lần880 0 lần
938 0 lần942 0 lần875 0 lần
964 0 lần997 0 lần995 0 lần
994 0 lần986 0 lần985 0 lần
981 0 lần980 0 lần978 0 lần
977 0 lần974 0 lần969 0 lần
968 0 lần965 0 lần961 0 lần
944 0 lần960 0 lần958 0 lần
956 0 lần955 0 lần954 0 lần
953 0 lần951 0 lần950 0 lần
949 0 lần948 0 lần947 0 lần
946 0 lần945 0 lần878 0 lần
874 0 lần740 0 lần770 0 lần
792 0 lần788 0 lần787 0 lần
786 0 lần784 0 lần781 0 lần
779 0 lần777 0 lần776 0 lần
775 0 lần774 0 lần773 0 lần
771 0 lần768 0 lần802 0 lần
767 0 lần765 0 lần764 0 lần
762 0 lần761 0 lần758 0 lần
754 0 lần753 0 lần751 0 lần
747 0 lần745 0 lần742 0 lần
741 0 lần798 0 lần804 0 lần
873 0 lần839 0 lần871 0 lần
869 0 lần868 0 lần864 0 lần
863 0 lần860 0 lần857 0 lần
855 0 lần853 0 lần849 0 lần
847 0 lần841 0 lần840 0 lần
838 0 lần809 0 lần837 0 lần
836 0 lần834 0 lần831 0 lần
828 0 lần823 0 lần822 0 lần
818 0 lần816 0 lần815 0 lần
814 0 lần813 0 lần811 0 lần
810 0 lần678 0 lần500 0 lần
676 0 lần208 0 lần194 0 lần
195 0 lần196 0 lần197 0 lần
198 0 lần205 0 lần207 0 lần
209 0 lần191 0 lần210 0 lần
213 0 lần214 0 lần219 0 lần
220 0 lần221 0 lần223 0 lần
192 0 lần188 0 lần227 0 lần
175 0 lần161 0 lần162 0 lần
166 0 lần168 0 lần169 0 lần
170 0 lần173 0 lần176 0 lần
187 0 lần178 0 lần179 0 lần
180 0 lần181 0 lần182 0 lần
184 0 lần185 0 lần224 0 lần
229 0 lần156 0 lần301 0 lần
274 0 lần281 0 lần282 0 lần
283 0 lần291 0 lần293 0 lần
295 0 lần303 0 lần265 0 lần
315 0 lần318 0 lần320 0 lần
324 0 lần325 0 lần326 0 lần
327 0 lần267 0 lần263 0 lần
230 0 lần245 0 lần231 0 lần
232 0 lần238 0 lần241 0 lần
242 0 lần243 0 lần244 0 lần
248 0 lần262 0 lần251 0 lần
253 0 lần254 0 lần257 0 lần
258 0 lần259 0 lần261 0 lần
160 0 lần152 0 lần329 0 lần
044 0 lần033 0 lần034 0 lần
035 0 lần036 0 lần037 0 lần
039 0 lần042 0 lần045 0 lần
029 0 lần049 0 lần053 0 lần
055 0 lần057 0 lần058 0 lần
059 0 lần062 0 lần030 0 lần
028 0 lần064 0 lần009 0 lần
002 0 lần003 0 lần004 0 lần
005 0 lần006 0 lần007 0 lần
008 0 lần010 0 lần023 0 lần
012 0 lần013 0 lần014 0 lần
015 0 lần018 0 lần019 0 lần
022 0 lần063 0 lần066 0 lần
151 0 lần129 0 lần116 0 lần
118 0 lần120 0 lần121 0 lần
122 0 lần126 0 lần127 0 lần
132 0 lần112 0 lần138 0 lần
142 0 lần143 0 lần145 0 lần
146 0 lần147 0 lần148 0 lần
113 0 lần110 0 lần069 0 lần
089 0 lần071 0 lần072 0 lần
077 0 lần079 0 lần080 0 lần
082 0 lần083 0 lần091 0 lần
109 0 lần092 0 lần095 0 lần
098 0 lần101 0 lần102 0 lần
104 0 lần105 0 lần108 0 lần
328 0 lần331 0 lần674 0 lần
565 0 lần552 0 lần554 0 lần
555 0 lần558 0 lần561 0 lần
563 0 lần564 0 lần575 0 lần
547 0 lần576 0 lần579 0 lần
581 0 lần582 0 lần583 0 lần
584 0 lần586 0 lần550 0 lần
544 0 lần589 0 lần527 0 lần
518 0 lần519 0 lần520 0 lần
521 0 lần522 0 lần524 0 lần
525 0 lần530 0 lần543 0 lần
532 0 lần534 0 lần535 0 lần
536 0 lần537 0 lần539 0 lần
540 0 lần587 0 lần590 0 lần
515 0 lần651 0 lần639 0 lần
640 0 lần642 0 lần645 0 lần
647 0 lần648 0 lần649 0 lần
652 0 lần635 0 lần653 0 lần
654 0 lần655 0 lần657 0 lần
663 0 lần670 0 lần672 0 lần
638 0 lần634 0 lần591 0 lần
609 0 lần596 0 lần597 0 lần
600 0 lần601 0 lần602 0 lần
605 0 lần606 0 lần610 0 lần
633 0 lần614 0 lần617 0 lần
619 0 lần621 0 lần622 0 lần
624 0 lần627 0 lần628 0 lần
516 0 lần512 0 lần335 0 lần
403 0 lần391 0 lần392 0 lần
393 0 lần394 0 lần396 0 lần
397 0 lần398 0 lần404 0 lần
381 0 lần405 0 lần409 0 lần
411 0 lần412 0 lần414 0 lần
416 0 lần417 0 lần382 0 lần
378 0 lần423 0 lần352 0 lần
339 0 lần341 0 lần343 0 lần
344 0 lần348 0 lần350 0 lần
351 0 lần361 0 lần377 0 lần
365 0 lần366 0 lần368 0 lần
370 0 lần372 0 lần373 0 lần
375 0 lần419 0 lần424 0 lần
511 0 lần497 0 lần481 0 lần
482 0 lần483 0 lần488 0 lần
491 0 lần492 0 lần495 0 lần
498 0 lần474 0 lần001 0 lần
502 0 lần503 0 lần504 0 lần
505 0 lần506 0 lần508 0 lần
477 0 lần473 0 lần425 0 lần
447 0 lần433 0 lần434 0 lần
437 0 lần439 0 lần440 0 lần
442 0 lần443 0 lần449 0 lần
472 0 lần451 0 lần452 0 lần
458 0 lần461 0 lần464 0 lần
467 0 lần469 0 lần471 0 lần
999 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL