In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Trực tiếp kết quả Mega 6/45

 
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
JACKPOT cộng dồn cho kỳ này: 30.649.643.500 đồng
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - T.Tư, ngày 20/09/2023
03 06 20 39 40 41
Giá trị Jackpot
32.375.490.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32.375.490.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 956 300.000
Giải ba 3 số 16563 30.000

Số không xuất hiện lâu nhất (Tất cả các kỳ xổ)

11 47 kỳ
26 17 kỳ
35 16 kỳ
25 15 kỳ
21 14 kỳ
34 14 kỳ
22 13 kỳ
23 13 kỳ
31 12 kỳ
32 11 kỳ
24 10 kỳ
37 10 kỳ
17 9 kỳ
30 9 kỳ
16 8 kỳ
28 8 kỳ
01 7 kỳ
33 7 kỳ
44 7 kỳ
45 7 kỳ
19 6 kỳ
08 5 kỳ
14 5 kỳ
29 5 kỳ
42 5 kỳ
18 4 kỳ
27 4 kỳ
04 3 kỳ
09 3 kỳ
12 3 kỳ
13 3 kỳ
02 2 kỳ
05 2 kỳ
07 2 kỳ
38 2 kỳ
10 1 kỳ
15 1 kỳ
36 1 kỳ
43 1 kỳ
03 0 kỳ
06 0 kỳ
20 0 kỳ
39 0 kỳ
40 0 kỳ
41 0 kỳ

Số xuất hiện nhiều nhất (Tất cả các kỳ xổ)

44 168 lần
19 166 lần
24 162 lần
37 162 lần
04 160 lần
30 160 lần
05 159 lần
06 158 lần
10 158 lần
07 157 lần
35 156 lần
01 151 lần
27 151 lần
13 150 lần
18 150 lần
22 150 lần
25 150 lần
33 149 lần
41 149 lần
28 148 lần
11 145 lần
16 145 lần
20 144 lần
31 144 lần
40 144 lần
08 143 lần
21 142 lần
23 142 lần
26 141 lần
45 140 lần
09 139 lần
29 139 lần
12 138 lần
32 137 lần
43 137 lần
02 136 lần
34 136 lần
39 136 lần
03 135 lần
17 135 lần
36 135 lần
14 132 lần
15 132 lần
38 132 lần
42 132 lần
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL