In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max3D Pro

Tần suất Max3D Pro từ ngày 22/03/2024 đến ngày 22/06/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
624 6 lần473 5 lần464 4 lần
489 4 lần576 4 lần422 4 lần
783 4 lần881 4 lần065 4 lần
888 4 lần318 4 lần769 3 lần
399 3 lần380 3 lần500 3 lần
363 3 lần351 3 lần049 3 lần
789 3 lần802 3 lần409 3 lần
129 3 lần416 3 lần722 3 lần
428 3 lần434 3 lần666 3 lần
654 3 lần123 3 lần635 3 lần
623 3 lần116 3 lần113 3 lần
510 3 lần829 3 lần544 3 lần
850 3 lần265 3 lần016 3 lần
238 3 lần245 3 lần163 3 lần
246 3 lần211 3 lần208 3 lần
977 3 lần024 3 lần207 3 lần
953 3 lần979 3 lần275 3 lần
204 3 lần989 3 lần031 3 lần
200 3 lần871 3 lần297 3 lần
526 2 lần527 2 lần218 2 lần
213 2 lần446 2 lần212 2 lần
456 2 lần521 2 lần461 2 lần
525 2 lần205 2 lần505 2 lần
470 2 lần504 2 lần479 2 lần
480 2 lần444 2 lần229 2 lần
437 2 lần270 2 lần307 2 lần
293 2 lần325 2 lần327 2 lần
282 2 lần332 2 lần343 2 lần
348 2 lần279 2 lần533 2 lần
358 2 lần371 2 lần220 2 lần
372 2 lần381 2 lần387 2 lần
388 2 lần398 2 lần412 2 lần
239 2 lần418 2 lần303 2 lần
226 2 lần426 2 lần353 2 lần
591 2 lần534 2 lần837 2 lần
889 2 lần880 2 lần861 2 lần
856 2 lần844 2 lần842 2 lần
814 2 lần899 2 lần809 2 lần
785 2 lần784 2 lần782 2 lần
780 2 lần777 2 lần775 2 lần
891 2 lần917 2 lần768 2 lần
963 2 lần991 2 lần986 2 lần
985 2 lần978 2 lần976 2 lần
970 2 lần965 2 lần962 2 lần
925 2 lần948 2 lần944 2 lần
943 2 lần932 2 lần931 2 lần
928 2 lần927 2 lần771 2 lần
761 2 lần541 2 lần588 2 lần
627 2 lần616 2 lần611 2 lần
604 2 lần594 2 lần192 2 lần
572 2 lần632 2 lần568 2 lần
564 2 lần563 2 lần558 2 lần
556 2 lần555 2 lần553 2 lần
629 2 lần637 2 lần758 2 lần
723 2 lần749 2 lần743 2 lần
736 2 lần729 2 lần728 2 lần
726 2 lần725 2 lần713 2 lần
652 2 lần708 2 lần707 2 lần
696 2 lần685 2 lần668 2 lần
661 2 lần657 2 lần199 2 lần
999 2 lần075 2 lần156 2 lần
012 2 lần165 2 lần126 2 lần
105 2 lần041 2 lần086 2 lần
014 2 lần124 2 lần011 2 lần
177 2 lần155 2 lần161 2 lần
109 2 lần090 2 lần076 2 lần
045 2 lần140 2 lần097 2 lần
018 2 lần452 1 lần831 1 lần
608 1 lần607 1 lần833 1 lần
606 1 lần852 1 lần851 1 lần
431 1 lần432 1 lần433 1 lần
120 1 lần036 1 lần848 1 lần
056 1 lần598 1 lần460 1 lần
835 1 lần121 1 lần845 1 lần
037 1 lần762 1 lần706 1 lần
457 1 lần445 1 lần840 1 lần
600 1 lần839 1 lần838 1 lần
453 1 lần451 1 lần448 1 lần
704 1 lần757 1 lần084 1 lần
873 1 lần874 1 lần621 1 lần
392 1 lần390 1 lần878 1 lần
138 1 lần879 1 lần383 1 lần
620 1 lần382 1 lần139 1 lần
083 1 lần628 1 lần376 1 lần
082 1 lần886 1 lần567 1 lần
141 1 lần396 1 lần136 1 lần
858 1 lần411 1 lần766 1 lần
860 1 lần756 1 lần419 1 lần
417 1 lần132 1 lần753 1 lần
413 1 lần133 1 lần615 1 lần
619 1 lần134 1 lần408 1 lần
407 1 lần867 1 lần752 1 lần
403 1 lần402 1 lần869 1 lần
618 1 lần859 1 lần117 1 lần
055 1 lần529 1 lần538 1 lần
537 1 lần536 1 lần792 1 lần
103 1 lần574 1 lần532 1 lần
052 1 lần577 1 lần540 1 lần
578 1 lần798 1 lần523 1 lần
522 1 lần108 1 lần520 1 lần
800 1 lần518 1 lần539 1 lần
102 1 lần772 1 lần570 1 lần
048 1 lần096 1 lần562 1 lần
561 1 lần047 1 lần559 1 lần
098 1 lần786 1 lần551 1 lần
791 1 lần550 1 lần549 1 lần
548 1 lần547 1 lần093 1 lần
776 1 lần101 1 lần543 1 lần
517 1 lần515 1 lần827 1 lần
115 1 lần817 1 lần818 1 lần
182 1 lần820 1 lần483 1 lần
482 1 lần821 1 lần114 1 lần
823 1 lần112 1 lần824 1 lần
475 1 lần474 1 lần028 1 lần
472 1 lần592 1 lần593 1 lần
469 1 lần488 1 lần490 1 lần
581 1 lần770 1 lần513 1 lần
803 1 lần511 1 lần582 1 lần
584 1 lần807 1 lần585 1 lần
111 1 lần502 1 lần491 1 lần
501 1 lần587 1 lần811 1 lần
497 1 lần589 1 lần815 1 lần
816 1 lần492 1 lần029 1 lần
779 1 lần631 1 lần952 1 lần
261 1 lần730 1 lần259 1 lần
258 1 lần257 1 lần256 1 lần
073 1 lần253 1 lần670 1 lần
947 1 lần955 1 lần956 1 lần
247 1 lần162 1 lần957 1 lần
671 1 lần243 1 lần960 1 lần
015 1 lần264 1 lần166 1 lần
277 1 lần935 1 lần285 1 lần
659 1 lần283 1 lần660 1 lần
027 1 lần662 1 lần278 1 lần
731 1 lần946 1 lần159 1 lần
274 1 lần664 1 lần665 1 lần
017 1 lần269 1 lần268 1 lần
074 1 lần673 1 lần964 1 lần
288 1 lần195 1 lần176 1 lần
715 1 lần202 1 lần690 1 lần
178 1 lần714 1 lần197 1 lần
712 1 lần694 1 lần175 1 lần
695 1 lần180 1 lần710 1 lần
699 1 lần700 1 lần070 1 lần
184 1 lần703 1 lần206 1 lần
174 1 lần063 1 lần222 1 lần
968 1 lần677 1 lần066 1 lần
972 1 lần168 1 lần973 1 lần
067 1 lần223 1 lần219 1 lần
716 1 lần719 1 lần718 1 lần
216 1 lần215 1 lần072 1 lần
172 1 lần981 1 lần687 1 lần
934 1 lần281 1 lần658 1 lần
643 1 lần323 1 lần896 1 lần
915 1 lần914 1 lần645 1 lần
746 1 lần912 1 lần911 1 lần
644 1 lần356 1 lần355 1 lần
330 1 lần331 1 lần019 1 lần
333 1 lần895 1 lần341 1 lần
146 1 lần346 1 lần345 1 lần
903 1 lần741 1 lần640 1 lần
340 1 lần354 1 lần641 1 lần
338 1 lần337 1 lần907 1 lần
335 1 lần642 1 lần350 1 lần
359 1 lần320 1 lần298 1 lần
143 1 lần733 1 lần633 1 lần
022 1 lần301 1 lần929 1 lần
081 1 lần153 1 lần656 1 lần
295 1 lần366 1 lần294 1 lần
367 1 lần292 1 lần306 1 lần
305 1 lần924 1 lần651 1 lần
894 1 lần152 1 lần316 1 lần
362 1 lần314 1 lần309 1 lần
313 1 lần902 1 lần922 1 lần
735 1 lần069 0 lần068 0 lần
750 0 lần744 0 lần058 0 lần
778 0 lần711 0 lần751 0 lần
051 0 lần709 0 lần748 0 lần
745 0 lần064 0 lần059 0 lần
057 0 lần764 0 lần765 0 lần
767 0 lần732 0 lần763 0 lần
734 0 lần760 0 lần759 0 lần
060 0 lần737 0 lần738 0 lần
061 0 lần739 0 lần742 0 lần
740 0 lần054 0 lần755 0 lần
062 0 lần754 0 lần053 0 lần
727 0 lần724 0 lần721 0 lần
773 0 lần720 0 lần774 0 lần
717 0 lần747 0 lần181 0 lần
050 0 lần926 0 lần950 0 lần
949 0 lần945 0 lần942 0 lần
941 0 lần940 0 lần939 0 lần
938 0 lần937 0 lần936 0 lần
933 0 lần020 0 lần930 0 lần
021 0 lần023 0 lần954 0 lần
923 0 lần921 0 lần920 0 lần
919 0 lần918 0 lần025 0 lần
916 0 lần913 0 lần910 0 lần
909 0 lần908 0 lần906 0 lần
905 0 lần904 0 lần951 0 lần
958 0 lần900 0 lần984 0 lần
998 0 lần997 0 lần996 0 lần
995 0 lần994 0 lần993 0 lần
992 0 lần002 0 lần990 0 lần
003 0 lần988 0 lần987 0 lần
004 0 lần005 0 lần983 0 lần
959 0 lần971 0 lần961 0 lần
013 0 lần966 0 lần967 0 lần
969 0 lần010 0 lần974 0 lần
982 0 lần975 0 lần009 0 lần
008 0 lần007 0 lần006 0 lần
980 0 lần901 0 lần026 0 lần
781 0 lần808 0 lần836 0 lần
834 0 lần832 0 lần830 0 lần
040 0 lần828 0 lần826 0 lần
825 0 lần822 0 lần819 0 lần
813 0 lần812 0 lần810 0 lần
042 0 lần806 0 lần841 0 lần
794 0 lần046 0 lần787 0 lần
788 0 lần044 0 lần790 0 lần
793 0 lần795 0 lần805 0 lần
796 0 lần797 0 lần799 0 lần
801 0 lần043 0 lần804 0 lần
039 0 lần843 0 lần898 0 lần
872 0 lần897 0 lần893 0 lần
892 0 lần890 0 lần887 0 lần
885 0 lần884 0 lần883 0 lần
882 0 lần030 0 lần032 0 lần
877 0 lần876 0 lần875 0 lần
033 0 lần846 0 lần857 0 lần
847 0 lần849 0 lần853 0 lần
854 0 lần855 0 lần035 0 lần
034 0 lần870 0 lần862 0 lần
863 0 lần864 0 lần865 0 lần
866 0 lần868 0 lần038 0 lần
590 0 lần705 0 lần349 0 lần
339 0 lần342 0 lần148 0 lần
344 0 lần347 0 lần147 0 lần
352 0 lần334 0 lần145 0 lần
357 0 lần144 0 lần360 0 lần
361 0 lần364 0 lần336 0 lần
149 0 lần368 0 lần319 0 lần
308 0 lần310 0 lần311 0 lần
312 0 lần315 0 lần317 0 lần
321 0 lần329 0 lần322 0 lần
324 0 lần151 0 lần326 0 lần
150 0 lần328 0 lần365 0 lần
369 0 lần154 0 lần415 0 lần
401 0 lần404 0 lần405 0 lần
406 0 lần410 0 lần414 0 lần
131 0 lần135 0 lần420 0 lần
421 0 lần130 0 lần423 0 lần
424 0 lần425 0 lần400 0 lần
397 0 lần370 0 lần379 0 lần
142 0 lần373 0 lần374 0 lần
375 0 lần377 0 lần378 0 lần
384 0 lần395 0 lần385 0 lần
386 0 lần137 0 lần389 0 lần
391 0 lần393 0 lần394 0 lần
304 0 lần302 0 lần427 0 lần
225 0 lần214 0 lần217 0 lần
170 0 lần169 0 lần221 0 lần
224 0 lần227 0 lần173 0 lần
228 0 lần167 0 lần230 0 lần
231 0 lần232 0 lần233 0 lần
171 0 lần210 0 lần235 0 lần
190 0 lần183 0 lần185 0 lần
186 0 lần187 0 lần188 0 lần
189 0 lần191 0 lần209 0 lần
193 0 lần194 0 lần196 0 lần
198 0 lần179 0 lần201 0 lần
203 0 lần234 0 lần236 0 lần
300 0 lần284 0 lần272 0 lần
273 0 lần276 0 lần158 0 lần
280 0 lần157 0 lần286 0 lần
160 0 lần287 0 lần289 0 lần
290 0 lần291 0 lần296 0 lần
299 0 lần271 0 lần267 0 lần
237 0 lần249 0 lần240 0 lần
241 0 lần242 0 lần244 0 lần
164 0 lần248 0 lần250 0 lần
266 0 lần251 0 lần252 0 lần
254 0 lần255 0 lần260 0 lần
262 0 lần263 0 lần128 0 lần
127 0 lần702 0 lần617 0 lần
609 0 lần610 0 lần087 0 lần
612 0 lần613 0 lần614 0 lần
622 0 lần088 0 lần085 0 lần
625 0 lần626 0 lần630 0 lần
634 0 lần080 0 lần605 0 lần
603 0 lần079 0 lần583 0 lần
571 0 lần573 0 lần575 0 lần
092 0 lần579 0 lần580 0 lần
586 0 lần602 0 lần091 0 lần
089 0 lần595 0 lần596 0 lần
597 0 lần599 0 lần601 0 lần
636 0 lần638 0 lần094 0 lần
689 0 lần681 0 lần682 0 lần
683 0 lần684 0 lần686 0 lần
688 0 lần691 0 lần679 0 lần
692 0 lần693 0 lần071 0 lần
697 0 lần698 0 lần701 0 lần
680 0 lần678 0 lần639 0 lần
653 0 lần646 0 lần647 0 lần
648 0 lần649 0 lần650 0 lần
078 0 lần077 0 lần676 0 lần
655 0 lần663 0 lần667 0 lần
669 0 lần672 0 lần674 0 lần
675 0 lần569 0 lần566 0 lần
429 0 lần118 0 lần463 0 lần
119 0 lần465 0 lần466 0 lần
467 0 lần468 0 lần471 0 lần
459 0 lần476 0 lần477 0 lần
478 0 lần481 0 lần484 0 lần
485 0 lần462 0 lần458 0 lần
487 0 lần440 0 lần430 0 lần
435 0 lần436 0 lần125 0 lần
438 0 lần439 0 lần441 0 lần
455 0 lần442 0 lần443 0 lần
122 0 lần447 0 lần449 0 lần
450 0 lần454 0 lần486 0 lần
493 0 lần565 0 lần546 0 lần
530 0 lần531 0 lần104 0 lần
535 0 lần542 0 lần545 0 lần
552 0 lần106 0 lần100 0 lần
554 0 lần099 0 lần557 0 lần
560 0 lần095 0 lần528 0 lần
107 0 lần494 0 lần110 0 lần
495 0 lần496 0 lần498 0 lần
499 0 lần001 0 lần503 0 lần
506 0 lần524 0 lần507 0 lần
508 0 lần509 0 lần512 0 lần
514 0 lần516 0 lần519 0 lần
000 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL