In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Power 6/55

Tần suất Power 6/55 từ ngày 22/03/2024 đến ngày 22/06/2024

Bộ số Thống kê tần suất xuất hiện theo lượt về nhiều/ít Power 6/55
01
4.03% 11 lượt
38
3.30% 9 lượt
13
3.30% 9 lượt
43
2.93% 8 lượt
20
2.56% 7 lượt
54
2.56% 7 lượt
49
2.56% 7 lượt
47
2.56% 7 lượt
46
2.56% 7 lượt
40
2.56% 7 lượt
39
2.56% 7 lượt
36
2.56% 7 lượt
27
2.56% 7 lượt
55
2.56% 7 lượt
12
2.56% 7 lượt
08
2.56% 7 lượt
51
2.20% 6 lượt
18
2.20% 6 lượt
44
2.20% 6 lượt
52
2.20% 6 lượt
23
2.20% 6 lượt
16
2.20% 6 lượt
25
2.20% 6 lượt
32
1.83% 5 lượt
37
1.83% 5 lượt
30
1.83% 5 lượt
42
1.83% 5 lượt
45
1.83% 5 lượt
26
1.83% 5 lượt
21
1.83% 5 lượt
03
1.83% 5 lượt
33
1.83% 5 lượt
10
1.47% 4 lượt
35
1.47% 4 lượt
05
1.47% 4 lượt
07
1.47% 4 lượt
14
1.47% 4 lượt
04
1.47% 4 lượt
06
1.10% 3 lượt
48
1.10% 3 lượt
50
1.10% 3 lượt
53
1.10% 3 lượt
15
1.10% 3 lượt
41
1.10% 3 lượt
31
1.10% 3 lượt
29
1.10% 3 lượt
02
1.10% 3 lượt
19
1.10% 3 lượt
09
0.73% 2 lượt
34
0.73% 2 lượt
24
0.73% 2 lượt
22
0.73% 2 lượt
17
0.73% 2 lượt
28
0.37% 1 lượt
11
0.00% 0 lượt

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL