In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
20/092023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
749
728
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
129
815
512
887
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
912
455
880
107
913
773
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
576
780
189
005
504
447
946
780
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 34 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350K 44 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 113 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 65 Giải ba - 5Tr 8
Giải tư - 1Tr 17
Giải năm - 150K 349
Giải sáu - 40K 2603
KẾT QUẢ MAX 3D
18/092023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
590
110
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
432
247
146
716
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
987
123
185
934
576
730
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
652
170
387
980
811
663
251
160
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 32 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 42 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 62 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 160 Giải ba - 5Tr 0
Giải tư - 1Tr 18
Giải năm - 150K 601
Giải sáu - 40K 4188
KẾT QUẢ MAX 3D
15/092023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
183
305
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
615
355
503
190
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
261
235
374
507
090
509
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
607
083
379
418
859
475
090
858
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 20 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 75 Giải nhì - 10Tr 8
Giải ba - 100K 109 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 257
Giải sáu - 40K 3126
KẾT QUẢ MAX 3D
13/092023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
647
719
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
765
576
025
855
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
339
413
530
738
985
967
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
722
362
295
436
153
638
579
987
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 20 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 38 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 75 Giải nhì - 10Tr 8
Giải ba - 100K 109 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 257
Giải sáu - 40K 3126
KẾT QUẢ MAX 3D
11/092023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
980
614
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
902
059
202
304
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
926
971
671
388
575
467
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
887
428
655
253
204
604
588
398
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 11 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 38 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 81 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 230 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 51
Giải năm - 150K 330
Giải sáu - 40K 4158

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL