In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 21/09/2023
16 26 33 34 41 43 53
Giá trị Jackpot 1
67.899.735.300
Giá trị Jackpot 2
4.719.604.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 67.899.735.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.719.604.000
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 676 500.000
Giải ba 3 số 13877 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 19/09/2023
17 29 35 40 51 52 23
Giá trị Jackpot 1
64.650.236.700
Giá trị Jackpot 2
4.358.548.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64.650.236.700
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.358.548.600
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 555 500.000
Giải ba 3 số 13751 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 16/09/2023
25 27 42 51 54 55 45
Giá trị Jackpot 1
61.815.809.550
Giá trị Jackpot 2
4.043.612.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 61.815.809.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.043.612.250
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 584 500.000
Giải ba 3 số 12178 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 14/09/2023
06 10 20 22 50 52 34
Giá trị Jackpot 1
59.333.976.300
Giá trị Jackpot 2
3.767.853.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 59.333.976.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.767.853.000
Giải nhất 5 số 1 40.000.000
Giải nhì 4 số 642 500.000
Giải ba 3 số 13037 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 12/09/2023
26 31 32 39 45 55 28
Giá trị Jackpot 1
56.990.967.600
Giá trị Jackpot 2
3.507.518.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56.990.967.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.507.518.700
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 563 500.000
Giải ba 3 số 13789 50.000

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL