In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #779 ngày 07/06/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 69
538
391
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 31
394
550
409
724
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 69
523
112
873
266
912
383
Giải nhì
10Tr: 7
Giải ba
100K: 140
554
255
635
487
119
165
100
551
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 29
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 409
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,690
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #778 ngày 05/06/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 61
043
147
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 50
683
484
064
243
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 61
943
773
276
937
358
834
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 108
119
786
691
514
227
207
747
726
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 40
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 423
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,680
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #777 ngày 03/06/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 17
042
881
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 33
021
698
050
006
Giải nhất
40Tr: 4
Giải nhì
210K: 121
151
608
119
514
380
898
Giải nhì
10Tr: 10
Giải ba
100K: 92
699
857
626
628
492
995
649
006
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 70
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 598
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 4,824
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #776 ngày 31/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
041
146
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 35
641
008
928
874
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 102
067
472
175
755
872
170
Giải nhì
10Tr: 7
Giải ba
100K: 86
855
089
098
630
707
286
960
019
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 56
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 396
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,387
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #775 ngày 29/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 126
368
126
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 58
477
410
745
611
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 98
098
608
206
528
836
750
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 147
625
520
657
322
617
029
466
470
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 25
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 839
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,610

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL