In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #767 ngày 15/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 20
388
887
Đặc biệt
1Tỷ: 2
Giải nhất
350K: 32
883
167
854
931
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 62
510
133
637
876
075
756
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 82
193
683
756
800
682
877
807
163
Giải ba
5Tr: 1
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 445
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,064
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #766 ngày 13/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 28
134
952
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 96
752
760
202
164
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 90
722
236
943
895
656
260
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 87
430
510
669
746
607
384
998
972
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 44
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 767
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,369
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #765 ngày 10/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 119
289
278
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 56
890
982
099
204
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 78
613
000
618
763
380
830
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 57
817
484
920
732
842
292
484
733
Giải ba
5Tr: 12
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 34
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 473
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,120
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #764 ngày 08/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
687
453
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 71
345
933
468
666
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 87
446
996
899
426
559
051
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 85
060
616
667
024
615
821
899
790
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 35
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 283
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,506
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #763 ngày 06/05/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 11
713
446
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 36
061
858
288
321
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 76
167
529
730
305
585
336
Giải nhì
10Tr: 6
Giải ba
100K: 124
000
096
578
780
367
233
050
943
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 57
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 597
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,340

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL