In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Còn 12:38:11 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
20
00
200N
286
682
400N
9029
2752
6653
5479
5582
9976
1TR
3666
3127
3TR
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
10TR
51202
34118
92375
59315
15TR
97831
14039
30TR
99354
08006
2TỶ
421752
861225
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
93
23
200N
285
803
400N
6020
0669
5199
7080
8393
4653
1TR
1962
3755
3TR
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
10TR
76421
27496
02666
16854
15TR
25831
96078
30TR
93640
85209
2TỶ
762242
136971
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
02
200N
853
823
400N
9313
2220
8483
0615
5539
6274
1TR
0699
6972
3TR
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
10TR
91756
09287
76313
74509
15TR
66704
93371
30TR
02495
41026
2TỶ
330440
846835
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
41
05
200N
579
463
400N
2594
7417
2109
8059
1121
8406
1TR
1879
0263
3TR
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
24797
69979
61652
52893
92653
03905
88137
10TR
04715
59009
31764
93711
15TR
32354
49955
30TR
24808
37738
2TỶ
080393
862862
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
66
31
200N
406
648
400N
5997
8213
9185
5307
9172
8611
1TR
5179
3689
3TR
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
70544
94700
31933
70592
94300
59075
22990
10TR
16638
42395
76608
22388
15TR
27034
67973
30TR
72724
08403
2TỶ
263224
328534
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
22
22
200N
172
427
400N
5740
6001
5428
6143
9713
8380
1TR
8249
2222
3TR
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
10TR
01223
46530
61385
14283
15TR
78452
24687
30TR
98251
90794
2TỶ
035606
182714
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
50
70
200N
775
859
400N
8676
7880
4647
3938
9581
0706
1TR
0276
7909
3TR
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
95154
70845
25808
95598
38980
94648
75675
10TR
62304
46859
92325
16228
15TR
55709
55150
30TR
63304
01791
2TỶ
736465
376716
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL