In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ tư

Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
99
98
200N
874
395
400N
1366
4107
2814
2062
7964
6373
1TR
9458
9233
3TR
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
66806
28271
63435
10298
08799
89829
39584
10TR
41151
71519
13979
71713
15TR
99661
80627
30TR
80251
00497
2TỶ
110541
074387
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
87
26
200N
459
738
400N
2091
7679
0499
4241
1194
2134
1TR
2050
5273
3TR
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
10TR
97922
46713
08893
36465
15TR
30061
65235
30TR
00830
61105
2TỶ
138382
473146
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
94
21
200N
734
306
400N
2790
6319
7714
2726
4775
9684
1TR
1064
8459
3TR
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
93632
64746
04073
09011
28883
51624
89831
10TR
83558
69857
65063
98305
15TR
22575
58413
30TR
75174
10122
2TỶ
817339
300596
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
82
25
200N
637
233
400N
6805
6923
9615
0358
0972
1455
1TR
4552
1284
3TR
07750
78394
40622
31117
74241
16041
27025
84922
31546
89836
87355
54897
93146
89992
10TR
81003
07558
70467
47672
15TR
60512
62399
30TR
62572
46460
2TỶ
560700
855306
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
39
97
200N
372
630
400N
9942
3835
5222
2006
0062
5217
1TR
2830
2788
3TR
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
10TR
67855
68987
07712
31442
15TR
49778
87584
30TR
74785
19828
2TỶ
573990
290340
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
59
78
200N
571
657
400N
3347
9950
5733
5443
6402
7710
1TR
4515
8414
3TR
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
10TR
14176
07232
50957
41738
15TR
98822
78547
30TR
65367
04189
2TỶ
237610
268689
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
27
98
200N
027
418
400N
8547
5924
7063
3195
1167
0278
1TR
5400
4769
3TR
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
10TR
17408
16572
13038
94150
15TR
12182
20908
30TR
03231
76366
2TỶ
617219
206039
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL