In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/07/2024 đã kết thúc!..
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
94
43
200N
721
340
400N
9165
0851
5395
6765
8475
9388
1TR
0714
5961
3TR
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
88090
33604
22090
24845
12569
01288
19285
10TR
92509
84470
91439
92974
15TR
05834
28579
30TR
81530
55353
2TỶ
829851
690254
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
67
73
200N
703
890
400N
3852
6758
6704
8743
0554
2494
1TR
4526
4928
3TR
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
10TR
33341
71175
31684
12795
15TR
12855
47903
30TR
20450
58523
2TỶ
622589
958925
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
73
32
200N
561
396
400N
1687
5872
6531
0934
6010
1871
1TR
4588
0486
3TR
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
10TR
68843
57494
29031
58904
15TR
46542
86749
30TR
72622
96627
2TỶ
022294
926307
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
51
99
200N
639
036
400N
2611
3168
0981
7567
4759
4767
1TR
7189
0735
3TR
37383
70288
06859
12798
47088
46921
44922
42925
92347
36311
98746
54581
28210
96143
10TR
64515
15997
54401
81072
15TR
87958
66698
30TR
11653
24366
2TỶ
866075
805487
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
45
80
200N
290
526
400N
2283
0628
6094
7235
5810
6074
1TR
3704
9863
3TR
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
10TR
44103
18973
00756
39628
15TR
01375
48107
30TR
36786
23195
2TỶ
452758
745454
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
78
80
200N
584
936
400N
9372
7352
2498
0544
8895
5307
1TR
0429
4849
3TR
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
10TR
21790
44607
30265
33615
15TR
87941
03707
30TR
29235
54744
2TỶ
275418
338892
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
47
200N
643
332
400N
8898
8885
4683
5717
2965
6926
1TR
9758
4170
3TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
10TR
38236
16018
18558
60480
15TR
64352
83476
30TR
07295
41537
2TỶ
247798
060422
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL