In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/06/2024 đã kết thúc!..
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
00
17
200N
536
177
400N
6934
3344
8596
6148
8070
9175
1TR
3803
8157
3TR
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
10TR
26567
73526
50640
96348
15TR
06958
44930
30TR
95846
43591
2TỶ
599625
602502
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
22
77
200N
083
735
400N
5650
3657
8432
6199
7647
3710
1TR
5479
1766
3TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
10TR
58717
02040
98278
47080
15TR
06679
28103
30TR
80758
21513
2TỶ
116270
772841
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
77
13
200N
106
195
400N
7773
1915
9448
1199
8607
6479
1TR
6753
1765
3TR
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
10TR
88041
55375
59301
02884
15TR
18390
50136
30TR
54852
67993
2TỶ
103914
436116
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
79
45
200N
448
261
400N
7153
2618
9407
3516
5288
6026
1TR
7361
4768
3TR
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
10TR
70050
60793
09554
38341
15TR
11426
60767
30TR
93098
69249
2TỶ
704294
461903
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
64
62
200N
209
851
400N
9303
8792
3642
2427
8617
3900
1TR
4133
3566
3TR
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
10TR
66842
01443
47263
59910
15TR
66707
42199
30TR
97315
44769
2TỶ
191463
392574
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
89
53
200N
838
101
400N
5436
9078
2636
0696
4911
3293
1TR
2682
8793
3TR
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
10TR
19471
44104
53518
21677
15TR
35452
46185
30TR
87066
04371
2TỶ
929509
551652
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
71
11
200N
748
505
400N
3133
4818
3417
6994
3283
2190
1TR
4703
6218
3TR
10608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
10TR
78850
35802
44768
80111
15TR
84414
70480
30TR
96522
23655
2TỶ
138194
951755
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL