In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 14:53:47 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
38
27
200N
296
126
400N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
3TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
10TR
03549
00582
32955
70010
15TR
18167
78620
30TR
07816
16671
2TỶ
805515
612558
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
06
22
04
200N
606
071
336
400N
8903
3533
7844
4152
2429
5621
3633
2647
5948
1TR
7558
1398
5009
3TR
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
10TR
42661
04833
94867
03750
54129
21534
15TR
02030
73129
67953
30TR
36506
61640
50028
2TỶ
179674
276788
025671
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
86
16
89
200N
020
200
646
400N
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
1TR
4720
1539
3951
3TR
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
10TR
12524
61371
97045
57814
72652
73586
15TR
28551
41987
84633
30TR
33597
50382
74632
2TỶ
581201
284830
835555
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
05
21
200N
160
761
400N
8138
1975
5895
3832
1236
2544
1TR
1714
3056
3TR
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
10TR
82398
99406
54506
09687
15TR
18118
62274
30TR
92493
26511
2TỶ
299167
056234
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
37
40
73
200N
930
810
774
400N
0142
4173
7705
8385
7031
4996
3064
1423
4893
1TR
0754
2827
0261
3TR
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
10TR
45328
04042
36985
25258
69380
93914
15TR
35467
91547
13261
30TR
07454
33300
05912
2TỶ
401352
446168
853776
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
42
200N
328
362
400N
9903
1674
4578
6537
6268
1397
1TR
9698
2255
3TR
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
10TR
26386
38727
96302
86823
15TR
55151
25833
30TR
32595
38478
2TỶ
323787
424317
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
61
29
200N
448
242
400N
3942
9887
0928
3849
7441
0684
1TR
7257
9677
3TR
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
10TR
19272
35968
00347
76033
15TR
46380
36596
30TR
12712
61904
2TỶ
417155
581205
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL